Startsida

Vad är en legitimerad psykoterapeut?

Vad är folkhälsovetenskap?

Undervisning

Publikationer

Sammanfattning avhandling

Litteraturtips

Föreläsningsmaterial

SFFT

    Ann-Marie Lundblad
    Kvarnbergsgatan 3
    456 31 Kungshamn
    tfn 070-325 91 40
    tunilund78@outlook.com

 

 

 

PUBLIKATIONER

Hansson K., Lundblad A-M., Kaslow F. et al (1994) Långa Äktenskap. En studie av par som varit gifta eller sambos i ca 25 år. Nordisk psykologi, 4:17-25.

Kaslow F., Hansson K. & Lundblad A-M. (1994) Long term marriages in Sweden, and some comparisons with similar couples in the United States. Comtemporary Family Therapy, 16:6.

Lundblad A-M. & Hansson K. (1996) Många par med långvariga relationer söker familjerådgivning. Fokus på Familien 1:96, 39-51.

Lundblad A-M. (1997) Många par med långvariga relationer söker familjerådgivning. I Familjeterapi i nordiskt ljus 4:e nordiska kongressen i Familjeterapi, 1996 (Kongressbok), Västerås. Mareld

Shlomo A.S., Kaslow F. W., Hammerschmidt H. (2000). Together Through thick and Thin. (Internationell sammanställning av studien Långa äktenskap) The Haworth Clinical Practice Press NY.        

Hansson K., & Lundblad A-M. (2001) Par och äktenskapsterapi. I Familjebehandling på goda grunder – En forskningsbaserad översikt (Hansson K). Gothia, Stockholm.

Lundblad A-M. & Hansson K. (2005) Relational problems and psychiatric symptoms in couple therapy. International Journal of Social Welfare, 14: 256-264.

Lundblad A-M. & Hansson K. (2005) The Effectiveness of Couples Therapy: Pre- and Post-Assessment of Dyadic Adjustment and Family Climate Journal of Couple & Relationship Therapy . Vol. 4(4) 39-55.

Lundblad A-M. & Hansson K. (2005) Outcomes in Couple Therapy: Reduced Psychiatric Symptoms and Improved Sense of Coherence Nordic Journal of Psychiatry 59: 374-380.

Lundblad A-M. & Hansson K. (2005) Effectiveness of Treatment and Long Term Follow Up. Journal of Family Therapy Vol. 28(2) 136-152.

Lundblad A-M. (2005) Kärlek och Hälsa, Par-behandling i ett folkhälsoperspektiv. Doktorsavhandling 2005:1, Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, Göteborg.

Olsson M., Hansson K., Lundblad A-M. (2006) Sense of Coherence: definition an explanation. International Journal of Social Welfare 15:

Lundblad A-M. (2012) Familjerådgivning - en viktig länk i folkhälsoarbetet. Framtider, tidskrift från institutet för framtidsstudier 1/2012, sid 25-27.

Lundblad A-M. (2013) Familjerådgivningen i ett folkhälsoperspektiv. Psykisk Hälsa 2013:2, 7-13.

 

 

 

 

 


© Ann-Marie Lundblad 2021