Startsida

Vad är en legitimerad psykoterapeut?

Vad är folkhälsovetenskap?

Undervisning

Publikationer

Sammanfattning avhandling

Litteraturtips

Föreläsningsmaterial

SFFT

    Ann-Marie Lundblad
    Kvarnbergsgatan 3
    456 31 Kungshamn
    tfn 070-325 91 40
    tunilund78@outlook.com

 

 

 

 

LITTERATUR OM PARRELATIONER

 

Branzell G & Valodius O. (2009) Relationsboken. Ica bokförlag.

Bäck-Wiklund M. & Johansson T. (2003) Nätverksfamiljen den moderna familjen. N&K.

Böhm T. Efter förälskelsen.

Böhm T. Otrohet. N&K.

Böhm T & Kaplan S. (2009) Hämnd eller Upprättelse. N&K.

Hydén M & Hydén L-C. (2002) Samtal om den nya familjen. N&K.

Joelson & Joelson (1988). Leve styvfamiljen! Prisma.

Furhoff A-M & Olsson L. (1993) Vi två hela livet. Wahlström & Widstrand.

Goldhor-Lerner H. (2004) Nära relationer. Bokförlaget Forum.

Gottman J. (2002) Sju Gyllene regler för en lycklig kärleksrelation. N&K.

Gurman A. S & Jacobson N. S. (2002) Clinical Handbook of Couple Therapy. The Guilford Press, NY.

Lundblad A-M. (2005) Kärlek och Hälsa – par-behandling i ett folkhälsoperspektiv. (Doktorsavhandling, NHV, 2005:1).

Lee N & Lee S. (2003) Bygg en god relation för livet. Libris.

Levy T. M. (2000) Handbook of Attachment Interventions. Academic press NY.

Markman H. J,, Stanley S. M., Blumberg S. (2004) Verktyg för varaktig kärlek. Verbum.

Pryor J & Rodgers B.(2002) Children in Changing Families. Blackwell Publishing, London.

Reberg L. (1995) Mammas kille och pappas fru. Styvbarn berättar.

Sabelström C. (2002) Att vara styvmamma: En bok om pappas nya fru och…

Shlomo A. et al.(2000) Together Through Thick and Thin, A Multinational Picture of Long-Term Marriages. The Haworth Clinical Practice Press, NY.

Stening L (2000) När var tar sin: om barn i styvfamilj.

Sjögärd I & Rydholm I. (2005) Kärleksfulla berättelser i systemisk parterapi. Mareld.

Thyselius (1990)Styvfamiljen, Konferens på Sätra Bruk. Allmänna Barnhuset.

Wallerstein J.S. & Blakeslee S. (1995) The Good Marriage, How and why love lasts. Houghton Mifflin Company NY.

Visher & Visher: Styvfamilj, Trädet i Äppelviken AB.

Wrangsjö B. (2004) Leva tillsammans – en bok om parrelationer. N&K.

 

Vetenskapliga artiklar:

Christensen LL, Russel CS, Miller RB, Peterson CM. (1998). The process of change in couples therapy: a qualitative investigation. Journal of Marital and Family Therapy 24(2): 177-188.

Christensen A & Heavey CL. ( 1999). Interventions for couples. Annual Review of Psychology 50: 165-190.

Driver JL & Gottman JM (2004) Daily Marital Interactions and Positive Affect During Marital Conflict Among Newlywed Couples. Family Process 43(3) 301-314.

Gottman JM & Notarius CI. (2000). Decade Review: Observing Marital Interaction. Journal of Marriage and the Family 62: 927-947.

Hetherington EM & Elmore AM. (2003). Risk and Resilience in Children Coping with Their Parents´Divorce and Remarriage. In  Resilience and Vulnerability. Cambridge, NY.

Johnson S.M. et al. (1999) Emotionally Focused Couples Therapy: Status and Challenges. Clinical Psychology 6(1) 67-79.

Wadsby M. & Svedin CG. (1992). Divorce: Different Experiences of Men and Women. Family Process, Vol 9, No.4 451-460.

Willén H. & Thuen F. (2002). Familj i förändring: Skilsmässa I ett folkhälsoperspektiv. Nordisk Psykologi 54(4) 271-285.

 


© Ann-Marie Lundblad 2021