Startsida

Vad är en legitimerad psykoterapeut?

Vad är folkhälsovetenskap?

Undervisning

Publikationer

Sammanfattning avhandling

Litteraturtipps

Föreläsningsmaterial

SFFT

    Ann-Marie Lundblad
    Kvarnbergsgatan 3
    456 31 Kungshamn
    tfn 070-325 91 40
    tunilund78@outlook.com

 

 

 

 

Vad är folkhälsovetenskap?

Folkhälsovetenskap ”Public Health” studerar hur faktorer i vår omgivning påverkar människors hälsa och välbefinnande. Det handlar om miljöfrågor, sociala förhållanden, faktorer som vi skälva kan påverka genom vår livsstil men också om hälso- och sjuk-vårdens organisation och arbetssätt.

Vad arbetar man med inom folkhälsovetenskapen?

Folkhälsoarbetet baseras idag på prevention och hälsofrämjande, två strategier som i litteraturen ibland tycks utgå från olika hälsodefinitioner: hälsofrämjande ur en humanistisk inriktning och prevention ur en biokemisk. Humanistisk definition, hälsoutbildning, visa hur hälsan hänger ihop med ett gott liv, information för att medvetandegöra människor om hu hon kan förändra sin livssituation för att kunna förbättra den (Medin & Alexandersson, 2000).

Samhällets ansvar är att förebygga sjukdom, förlänga liv genom organiserade ansträng-ningar från samhället och att ge förutsättningar för hälsa (The Acheson Report, Public Health in England, 1998).

Min egen inriktning och dokumentation inom folkhälsovetenskapen:

Jag har främst inriktat mig på hälsofrämjande arbete inom den humanistiska in veten-skapen. Min doktorsavhandling handlar om behandlingsutvärdering av psykosocialt behandlingsarbete. Den innefattar också en omfattande beskrivning av kvinnors och mäns hälsa och hur relationsproblem påverkar hälsan negativt (Doktorsavhandling 2005:1, Nordiska Högskolan för folkhälsovetenskap, Göteborg).

Jag har också deltagit i en omfattande internationell studie om ”Långa äktenskap”. Inriktningen var att identifiera och beskriva faktorer som bidrar till en god äktenskaplig tillfredsställelse. Det visade sig att de som levt länge tillsammans ofta har en god relation. Det visade sig också att de som upplevde sig ha en god relation också hade en god hälsa. Det finns omfattande vetenskaplig kunskap som befäster att goda nära relationer kan associeras till en god hälsa (Hansson et al, Nordisk Psykologi, 1994, Lundblad & Hansson, Fokus på Familien, 1996, Kaslow et al, Contemporary Family Therapy, 1994). 

Ett par av mina vetenskapliga grunder i mitt forskningsarbete handlar om Resilience och Salutogenes.

Resilience kan beskrivas som den process som modererar negativa effekter av stress-faktorer och som ger individen möjlighet att hantera dessa på ett effektivt sätt. Resilience är det positiva resultatet som innebär att man uppnått speciella kompetenser (normalitet) i utvecklingen.

Salutogenes ”Känsla av Sammanhang” är ett centralt begrepp i hälsoforskningen som har associerats till ökad stressmotståndskraft. Denna teori handlar om varför vissa människor ”klarar sig bra” och har en god hälsa, trots att de upplevt allvarlig stress och svåra problem.


© Ann-Marie Lundblad 2021