Startsida

Vad är en legitimerad psykoterapeut?

Vad är folkhälsovetenskap?

Undervisning

Publikationer

Sammanfattning avhandling

Litteraturtips

Föreläsningsmaterial

SFFT

    Ann-Marie Lundblad
    Kvarnbergsgatan 3
    456 31 Kungshamn
    tfn 070-325 91 40
    tunilund78@outlook.com


 

 

 

 


 

Ann-Marie Lundblad, Socionom, Auktoriserad familjerådgivare, Leg. psykoterapeut, Doktor i folkhälsovetenskap (Fil dr.)

Jag har arbetat med enskilda samtal samt par- och familjeterapi, utbildning och undervisning.

Jag har arbetat drygt 30 år med behandlingsarbete inom barnpsykiatrin, familjerådgivning och familjerätt. De senaste åren har jag arbetat som metodutvecklare inom socialtjänsten främst riktat mot verksamheten Barn och Familj.

I mitt behandlingsarbete har jag en bred teoretisk grund. Jag har en grundläggande psykodynamisk utbildning och därutöver har jag en omfattande, legitimationsgrundande utbildning i systemteori – familjeterapi. Jag har också genomgått utbildning i parterapi.

De senaste 15 åren har jag, förutom mitt kliniska arbete, gjort vetenskapliga undersökningar och utvärderingar av parrelationer och parbehandling. 2005 doktorerade jag och publicerade min avhandling ”Kärlek och Hälsa – parbehandling i ett folkhälsoperspektiv” vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, Göteborg. Jag har också deltagit i en omfattande internationell studie om ”Långa äktenskap”.

Undervisningen handlar om nära relationers betydelse och påverkan på den fysiska och psykiska hälsan, könsperspektiv samt barns utsatthet i dåligt fungerande familjer. Viktiga teorier som förklarar varför vissa människor klarar stress och påfrestningar bättre än andra är salutogenes och resilience.

 

 

© Ann-Marie Lundblad 2021